1. místo v soutěži MPČR

Letošní úspěšný soutěžní rok pokračuje! Zúčastnila jsem se s Makčou výtvarné soutěže Muzea přírody Český ráj na téma “

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2017″

blatnici skvrnitou nebo užovku stromovou.

Makča nakreslila obě zvířátka a umístila se na krásném 2. místě!

Já si zvolila hada a vyhrála jsem první místo 🙂

ss

Užovka stromová, pastelky Prismacolor, formát A4