Národní výstava hospodářských zvířat 12. – 15. 5. 2019 na BVV

Jako absolvent Mendelu univerzity a díky dlouhodobým kontaktům jsem se zapojila do letošní národní výstavy hospodářských zvířat na brněnském výstavišti. V pavilonu F v sekci chovu koní budu po celou dobu mít výtvarný koutek, kde budu předvádět kresbu či malbu. Budu zde také prezentovat svou práci, mít kreslící koutek pro děti a výuku kresby pro dospělé. 4 dny s koňmi!

Více informací naleznete zde:

https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/aktuality/malirsky-koutek-pro-deti-a-kurzy-pro-dos1/


Babinec na Hlíně

Přijala jsem opět pozvání mezi holky z Babince na Hlíně. Přály si tvořit ubrouskovou techniku. Dovezla jsem krabičky na čaje, ubrousky a pustily jsme se do práce. Byl to moc fajn večer 🙂

9. 11. 2018

Zde je odkaz na stránky obce Hlíny, včetně fotografií:

https://www.obec-hlina.cz/58392/babinec-2018/#scroller_container


Kurz kreslení pro dospělé 2018-2019

První ročník kurzu kreslení pro dospělé ve Středisku volného času v Rosicích dopadl uspokojivě 🙂 Na základě požadavku studentů jsme otevřeli i tento rok kurz kreslení. K mému příjemnému překvapení přišli vesměs všichni mí studenti a přidali se k nim další, základna se rozšiřuje! Trochu jsem pozměnila koncepci hodin, přesto jsme opět začali nezbytnými základy. V kurzu je příjemná atmosféra, pracujeme s nadšením 🙂