Národní výstava hospodářských zvířat 12. – 15. 5. 2019 na BVV

Jako absolvent Mendelu univerzity a díky dlouhodobým kontaktům jsem se zapojila do letošní národní výstavy hospodářských zvířat na brněnském výstavišti. V pavilonu F v sekci chovu koní budu po celou dobu mít výtvarný koutek, kde budu předvádět kresbu či malbu. Budu zde také prezentovat svou práci, mít kreslící koutek pro děti a výuku kresby pro dospělé. 4 dny s koňmi!

Více informací naleznete zde:

https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/aktuality/malirsky-koutek-pro-deti-a-kurzy-pro-dos1/